Menu

Fuldt hus til årets generalforsamling i SGI-fodbold

image
28. februar 2017 kl. 23:02
Det var en fodboldklub i topform, som tirsdag aften havde indbudt til generalforsamling

En god kombination af nye klublokaler, foredrag af Lars Lungi Sørensen, et flot regnskab, samt stegt flæsk med persillesovs, skabte tirsdag aften en god stemning under klubbens årlige generalforsamling. 

35 overværede generalforsamlingen i vores nyrenoverede klublokaler, hvor Lars Lungi Sørensen indledningsvist holdt foredrag om vejen mod jobbet som superligatræner for Esbjerg fB. En vej som har ført ham langt omkring, men også en vej, hvor Lungi i en årrække var træner i SGI-fodbold. Lars Lungis indlæg var særdeles interessant, og spørgelysten var stor.

Efter spisningen redegjorde bestyrelsen for aktiviteterne i klubben, samt for regnskab, budget og kontingentsatser. Resultatet for 2016 blev med et ordinært resultat på kr. 222.000,- særdeles tilfredsstillende, og resultatet afspejler blandt andet stigende kontingentindtægter, et godt resultat fra VesterhavsCup, samt udgifter som har været mindre end forventede.

Resultatet har skabt grobund for, at vi har kunnet fortsætte udviklingen af klubben, som for alvor tog fart med etablering af kunstgræsbanen, og som i 2016 betød, at vi kunne renovere klubhuset og etablere byens første klub med eSport. Netop SGI eSport sættes for alvor i søen, d. 10. marts, hvor der holdes åbent hus i lokalerne på Sædding Skole. De nye klublokaler i SGI-fodbold indvies formelt i maj måned, hvor der arrangeres en stor aktivitetsdag med kampe for diverse årgange, og hvor de nye omklædningsfaciliteter og køkkenfaciliteter for alvor kommer i spil.

I bestyrelsen var 4 medlemmer på valg, og alle ønskede genvalg. Blandt suppleanterne var en enkelt post ledig, og denne blev besat af Rene Birkemose, som fremadrettet får ansvar for aktiviteterne på Sædding Skole, eftersom Allan Melstrup flytter til Guldager med 2005-årgangen.

Vore 2 revisorer blev ligeledes genvalgt, og selvom der var optræk til kampvalg om suppleantposten som revisor, blev Fritz Hegewald valgt uden modkandidat. Dermed står klubben også i den positive situation, at samtlige poster i bestyrelsen inklusiv suppleanter er besat, hvorefter den samlede bestyrelse ser således ud:

Niels Brinch, Formand

Klaus Rejnhold, Næstformand

Jens Knudsen, Kasserer

Lars Strandby, Medlem

Henrik Pedersen, Medlem

Allan Melstrup, Medlem

Kirsten Kirchner, Medlem

Robert Julholt, Suppleant

Rene Birkemose, Suppleant

Jørgen Leth, Revisor

Oluf Jørgensen, Revisor

Frits Hegewald, Revisorsuppleant 

Herunder lidt fotos fra dagens generalforsamling.

 

Lars Lungi Sørensen fortalte blandt andet om tiden som træner i SGI-fodbold, hvor Jacob Lungi Sørensen også havde sin far som træner.

Niels Brinch takkede Lars Lungi for besøget i SGI-fodbold

Det nye køkken i klubhuset blev indviet med stegt flæsk og persillesovs i store mængder

Faciliteterne til hyggeaftener med sport på storskærmen blev vist frem