Menu

Værdier, vision og mission

Værdier

Åbenhed: SGI-fodbold ønsker stor åbenhed i forhold til de ting der rører sig i klubben. Der tales kun et ”sprog”. Alle beslutninger, holdninger og vedtagne regler formidles gennem klubbens hjemmeside og dertil hørende mailingsliste.

Ærlighed: Alle med tilknytning til SGI-fodbold - trænere, ledere, udvalg, medlemmer, forældre og sponsorer skal i alle henseender optræde ærlige.

Engagement: Såvel trænere, ledere, udvalg, forældre og medlemmer forpligtes til at udvise engagement i alle klubbens gøremål, og involverer sig maksimalt for at klubben til stadighed udvikler sig, og dermed gøre det til en attraktiv klub for alle.

Loyalitet: Alle med tilknytning til SGI-fodbold - trænere, ledere, udvalg, medlemmer, forældre og sponsorer er loyale overfor de beslutninger, politikker og aftaler der er truffet, og i det omfang det er muligt, skal man støtte vores samarbejdspartnere.

  

 Vision

Vores visioner at blive Esbjerg kommune og omegns mest attraktive klub for både spillere, træner/ledere og sponsorer og anser det som væsentlig, at klubben fremtræder som et i alle henseender godt sted at være. Samt være en klub der giver plads til både bredde- og talentarbejde.

Dette indebærer: - at såvel rettigheder, fornøjelser og forpligtelser for både ungdoms- /seniorspillere, forældre, trænere og ledere er en del af det at være medlem af SGI-Fodbold. Dette betyder ikke alene, at ethvert medlem er forpligtet til at betale kontingent til tiden, men også at ethvert medlem er forpligtet til at bidrage til klubbens, og sit holds positive udvikling både på og udenfor banen. Hvert enkelt medlem, træner, leder og forældre er SGI-Fodbold`s ambassadører ved de arrangementer hvori SGI-Fodbold deltager, og er som sådan forpligtet til, at SGI-Fodbold til stadighed er en velset og respekteret fodboldklub.

 

 Mission

Under hensyntagen til foreningens værdier og vedtægter, har klubben udarbejdet en helt klar mission, for at klubben hele tiden udvikler sig, omhandlende social, sportslig og økonomisk.

Socialt:

At skabe rammerne for at spillere, træner-ledere, forældre og andre finder SGI som et godt og trygt sted at spille fodbold og opholde sig.
At arrangerer sociale tiltag for at styrke fællesskabet i hele klubben
At sikre at alle uanset social status og økonomisk råderum har mulighed for at være medlem af klubben.

Sportslig:
SGI-Fodbold skal tilbyde alle medlemmer at deltage i planlagte turneringer, stævner og andre sportslige arrangementer.
SGI-Fodbold skal være repræsenteret i de rækker som medlemmernes ønsker og evner rækker til, dog skal vi hele tiden udvikle hvert enkelt medlem for opkvallificering. 
SGI-Fodbold ønsker at deltage i min. A-række indtil U12, og min. mesterrække i U14, U16 og U18 
SGI-Fodbold skal sammen med samarbejdsklubber forsøge at være selvforsynende med spillere til seniorafdelingens 1.hold, som minimum skal spille i Jyllandsserien, og der skal højst være to rækker mellem seniorholdene. 
SGI-Fodbold ønsker at tiltrække og styrke indsatsen for pige/kvinde- fodbold.

Økonomisk:
At skabe økonomisk grundlag for: 
- at fastholde og udvikle klubbens sportslige og sociale aktiviteter

- at fastholde og tiltrække kompetente træner/ledere til glæde for alle i klubben
- at kunne uddanne klubbens træner/ledere efter gældende normer
- at skabe økonomiske muligheder for at forbedre motionslokale, klublokaler samt træningsfaciliteter og rekvisitter
- at skabe en egenkapital svarende til et års drift